publication . Master thesis . 2014

Samhandlingsutfordringer i hjemmesykepleien

Grønsveen, Elin;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2014
  • Country: Norway
Abstract
Bakgrunn: Betydningen av å sikre god samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten har fått stor oppmerksomhet etter innføring av Samhandlingsreformen. Kommunene og hjemmesykepleien står overfor mange utfordringer på grunn av Samhandlingsreformen. Liggetiden på sykehus kortets ned. Kommunen skal utvikle akutt tilbud til eldre. De kommunale tjenestene skal utvikle tilbud og tjenester for å forebygge unødvendige innleggelser, og unødvendige reinnleggelser i sykehus, av eldre og andre hjelpetrengende grupper. Når kommunene får nye oppgaver, er det stort behov for også å sikre et godt og helhetlig kommunalt tilbud til eldre. Hensikt: Hensikten...
Subjects
free text keywords: Hjemmesykepleie, Spesialisthelsetjeneste, samhandling, spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, eldre, studentarbeider, helsetjenester
Any information missing or wrong?Report an Issue