Social inclusion in diverse work settings

Doctoral thesis English OPEN
Jansen, W.S. (2015)
  • Publisher: Kurt Lewin Instituut

Het ervaren van sociale inclusie op het werk is essentieel voor het welbevinden en presteren van werknemers. Echter, terwijl inclusie relatief gemakkelijk te bewerkstelligen is wanneer collega’s demografisch gezien op elkaar lijken, is dit moeilijker wanneer collega's s... View more
Share - Bookmark