publication . Master thesis . 2012

En studie av sammenhenger mellom eierstruktur og avkastning på Oslo Børs

Rasch, Christina; Steffensen, Håkon;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: Universitetet i Nordland
  • Country: Norway
Abstract
Masteroppgave i bedriftsøkonomi - Universitetet i Nordland, 2012 Formålet med denne masteroppgaven har vært å avdekke sammenhenger mellom eierstruktur og avkastning på Oslo Børs. Analysen er basert på 118 observasjoner med en tidsperiode på 10 år bestående av indekser for 10 forskjellige bransjer, samt OSEAX og eierfordelinger som er basert på kategorisering fra børsen. Funn som er presentert i denne oppgaven gir klare indikasjoner på at avkastning ikke er jevnt fordelt. Vi finner avvik som begrunnes i bransjer, for eiergrupper og for år. De største sektorene i perioden er energi, finans, industri og telekom med henholdsvis , og . Dette er de største driverne i ...
Subjects
free text keywords: bedriftsøkonomi, finansiering, investering, :Social science: 200::Economics: 210::Business: 213 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue