Beer production enteprises corporate social responsibility research in colleges

Article Lithuanian OPEN
Išoraitė, Margarita; (2013)
 • Journal: Verslo sistemos ir ekonomika [elektroninis išteklius],volume 2,013 (issn: 2029-8234)
 • Related identifiers: doi: 10.13165/VSE-13-3-2-10
 • Subject: 04S - Ekonomika | S3 | Įmonės socialinė atsakomybė | Social responsibility policy | Corporate social responsibility | Lithuania ; Corporate social responsibility ; Policy of social responsibility ; Principles of social responsibility ; Social responsibility of beer producing companies ; Social responsibility of entrepreneur ; Social responsibility policy ; The social responsibility of the entrepreneur ; Theories of social responsibility | Kitas | Socialinės atsakomybės politika

The article analyzes the concept of corporate social responsibility, more importantly, corporate social responsibility in Lithuanian politics. Many references are given according to the main reasons why CSR issues are of strategic importance: it is a natural stage of de... View more
 • References (28)
  28 references, page 1 of 3

  Bagdonienė, D., ir Paulavičienė, E. (2010). Socialinės atsakomybės ir organizacijos vadybos sistemos integravimas. Ekonomika ir vadyba.15: 366-373.

  Bernatonytė, D., Vilkė, R., ir Keizerienė, E. (2009). Ekonominės krizės poveikio Lietuvos smulkių ir vidutinių įmonių socialinei atsakomybei kryptys.Ekonomika ir vadyba.14: 229-236.

  Carrasco, I. (2008). Moral Traits of Adam Smith's theories in corporate social responsibility evolution. University of Castilla -La Mancha. JEL: A13, B12. Prieiga per internetą: http://www.giuri.unipd. it/~AISPE-2008/S007D9876.12/Carrasco.pdf. [žiūrėta 2012-04-21].

  Česynienė, R., ir Neverkevič, M. (2009). Įmonių socialinė atsakomybė ir jos iniciatyvų diegimo kliūtys smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėse. Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius: VGTU, p. 261-270.

  Čiegis, R. (2003). Darnus vystymasis: ekonominiai aspektai. Kaunas: Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras, p. 21-45.

  Čiegis, R., ir Gineitienė, D. (2008). Participatory aspects of strategic sustainable development planning in local communities: Experience of Lithuania.Technological and Economic Development of Economy.14(2): 107-117.

  Dagilienė, L., ir Bruneskienė, J. (2010). Savanoriškai atskleidžiamos informacijos vaidmuo įmonių socialinės atsakomybės aspektu. Ekonomika ir vadyba. 14: 451-456.

  Darbo ir socialinių tyrimų institutas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos trišalė taryba (2006). Aktualūs socialinės politikos klausimai. Įmonių socialinė atsakomybė.

  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui (2006). Augimo ir užimtumo partnerystės įgyvendinimas paversti Europą įmonių socialinės atsakomybės pavyzdžiu. Briuselis. Prieiga per internetą: http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0136:FIN:LT:HTML. [žiūrėta 2012-04-21].

  Lapinskienė, G., ir Tvaronavičienė, M. (2009). Darnusis vystymasis Centrinėje ir Rytų Europoje: pagrindiniai ekonominio augimo aspektai.Verslas: teorija ir praktika. 10(3): 204-213.

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark