publication . Article . 2014

Bruk av video i undervisning av veiledere – en samtenkende og personorientert læringsform

Åse Broman;
Open Access Norwegian
  • Published: 21 Feb 2014
  • Publisher: Universitets- og høgskolerådet
  • Country: Norway
Abstract
Sammendrag Veiledning som pedagogisk virkemiddel relatert til fagutvikling har en lang faglig tradisjon innenfor bade helse- og sosialfag. Det er skrevet utallige boker om hva veiledning betyr, og hva som er viktig a legge pa vekt innenfor ulike fagtradisjoner. Derimot er det skrevet lite om hva man skal legge vekt pa, bade innholdsmessig og pedagogisk, ved utdanning av veiledere. Denne artikkelen tar for seg hvordan man ved en sosialpedagogisk forstaelse for hvordan voksne personer laerer, kan utvikle en samtenkende og personorientert pedagogikk. Det beskrives videre hvordan det a ove og trene i grupper med framvisning pa video star sentralt ved utvikling av en...
Subjects
free text keywords: Video, Veiledning, Læringsformer, VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283, Education (General), L7-991, :Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283 [VDP], Cartography, Psychology, Humanities
Any information missing or wrong?Report an Issue