publication . Other literature type . Master thesis . 2012

The effect of trade openness on external debt in Turkey: An econometrical analysis

Bölükbaş, Mehmet;
Open Access Esperanto
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: Unpublished
  • Country: Turkey
Abstract
Dışa açıklık ve dış borçlanma ilişkisine yönelik literatürde yapılmış pek çok çalışma olmasına rağmen Türkiye'de dışa açıklık ve dış borçlanma ilişkisini inceleyen çalışmalara nadiren rastlanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye'de dışa açılmayla birlikte dış borçlanmada meydana gelen değişimi incelemektir. Bu amaca uygun olarak çalışmada ilk olarak bu değişkenler arasındaki ilişki teorik olarak ele alınmış ardından dışa açıklığın artmasıyla birlikte dış borçlanmada da artış yaşanacağı hipotezi eş-bütünleşme yöntemiyle test edilmiştir. Çalışma genel olarak üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışmanın konusuna yönelik tanımlara ve kavramsal çerçeveye ye...
Subjects
free text keywords: Dışa Açıklık, Dış Borçlanma, Eş-Bütünleşme Yöntemi, Türkiye, Trade Openness, External Debt, Co-İntegration Method
Related Organizations
Download fromView all 2 versions
ResearchGate
Other literature type . 2012
Provider: Datacite
Any information missing or wrong?Report an Issue