Tastets d'economia número 2: Psicologia i Economia

Article Catalan; Valencian OPEN
Accensi Martínez, Maria Cinta;
(2015)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: Economics | Economía | psicología | Economia | psicologia | pshycology

Article 2 de la sèrie Tastets d'economia, adreçada al target: principiants, estudiants de batxillerat i de cicles formatius, de l'àrea de les ciències socials. Artículo 2 de la serie "Tastets d'economia", dirigida al target: principiantes, estudiantes de bachillerato... View more
Share - Bookmark