publication . Master thesis . 2014

Hvordan kan diakonien bidra til at barn som blir utsatt for omsorgssvikt finne språk for sine opplevelser?

Spitalen, Nora Hæhre;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 15 Sep 2014
  • Country: Norway
Abstract
Problemstillingen for denne avhandling er: «Hvordan kan diakonien bidra til at barn som blir utsatt for omsorgssvikt finne språk for sine opplevelser?»En av delproblemstillingene mine er «Hvordan påvirker omsorgssvikt barns språkutvikling?» Det er nødvendig å vite om det er noe i barns språkutvikling som kan bli negativt påvirket av at de blir utsatt for omsorgssvikt når jeg skal finne svar på avhandlingens hovedproblemstilling. Den andre delproblemstillingen er «Hvilken posisjon kan diakonien ha i møte med barn som blir utsatt for omsorgssvikt?» Det er en forutsetning at diakonien har en betydning ovenfor det enkelte barn, for å kunne medvirke til at barn får e...
Subjects
free text keywords: Diakoni, Barn, Språkutvikling, :Social science: 200::Social work: 360 [VDP]
Related Organizations
Download fromView all 2 versions
Any information missing or wrong?Report an Issue