publication . Article . 2014

E-Læring som pedagogisk virkemiddel for innlæring av anatomi, fysiologi og biokjemi i sykepleierutdanningen

Mona Elisabeth Meyer;
Open Access Norwegian
  • Published: 21 Feb 2014
  • Publisher: Universitets- og høgskolerådet
  • Country: Norway
Abstract
Sammendrag Utgangspunktet for studien er at naturvitenskaplige fag, saerlig anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB), oppleves som vanskelig for sykepleierstudentene. Hensikten var a undersoke om laeringsverktoyet e-laering, i form av nettester, kan vaere et effektivt virkemiddel til innlaering av og pavirke laeringsutbyttet i AFB. Forstearsstudentene i bachelorutdanningen i sykepleie ved Hogskolen i Akershus fikk et sporreskjema med 23 sporsmal som ble besvart anonymt. Resultatet av studentundersokelsen viste at nettoppgavene ble mye brukt, og at studentene mente de ga et godt laeringsutbytte. Nettoppgaver med umiddelbar feedback gir stor studentaktivitet og  « tim...
Subjects
free text keywords: Sykepleiestudenter, Anatomi, fysiologi og biokjemi, AFB, E-læring, Feedback, Læringsutbytte, Nursing students, anatomy, physiology and biochemistry, e-learning, learning outcomes, Education (General), L7-991, Bachelor, media_common.quotation_subject, media_common, Artificial intelligence, business.industry, business, Degree program, E learning, Pedagogy, Psychology
Any information missing or wrong?Report an Issue