Clúster d'ordinadors per estacions base

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Paños Marín, Albert;
(2011)
  • Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  • Subject: clúster | Càlcul intensiu (Informàtica) | :Enginyeria de la telecomunicació::Radiocomunicació i exploració electromagnètica::Comunicacions mòbils [Àrees temàtiques de la UPC] | High performance computing | processadors | cell | Computació distribuïda | Computational grids (Computer systems)

Es planteja el desenvolupament d'un cluster d'ordinadors que pugui dur a terme la computació intensiva necessària en una estació base. El computador de base a analitzar es la PS3 utilitzant les eines de programació disponible i sota entorn Linux. Les activitats que es d... View more
Share - Bookmark