Factors predictius, pronòstics i resposta inflamatòria del fracàs de tractament a les Aguditzacions de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (AMPOC) i del reingrés als 30 dies de l’alta hospitalària

Doctoral thesis Catalan; Valencian OPEN
Guerrero Pérez, Mónica;
(2016)
  • Publisher: Universitat de Barcelona
  • Subject: Assistència hospitalària | Therapeutics | Hospital care | Chronic obstructive pulmonary diseases | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | Ciències de la Salut | Terapèutica | Malalties pulmonars obstructives cròniques | Terapéutica | Asistencia hospitalaria | 616.2

[spa] Las agudizaciones de la EPOC (AEPOC) aceleran la pérdida progresiva de función pulmonar, reducen la actividad física, empeoran la calidad de vida y aumentan el riesgo de muerte. Se ha observado que ciertos pacientes con EPOC poseen una susceptibilidad específica a... View more
Share - Bookmark