publication . Article . 2017

Et kroppssosiologisk essay om norsk fotballs forståelse for spillet

Frode Telseth;
Open Access
  • Published: 29 Mar 2017 Journal: Norsk sosiologisk tidsskrift, volume 1, pages 188-201 (eissn: 2535-2512, Copyright policy)
  • Publisher: Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS
  • Country: Norway
Abstract
I dette essayet analyseres manglende internasjonale resultater for norsk fotball siden tidlig 2000-tall med utgangspunkt i henholdsvis Merleau-Pontys fenomenologiske og Bourdieus sosiologiske perspektiver om kroppsliggjøring. Jeg hevder at norske fotballspillere mangler god nok spilleforståelse til å være konkurransedyktige internasjonalt. Delvis skyldes dette en ideologi som tilsier at spillet skal tilpasses barna, ikke motsatt. Dette medfører at sentrale elementer ved spillets struktur, som forståelse av tid, rom og relasjonelle ferdigheter, ikke tidlig nok inkorporeres som gode vaner for norske spillere. I tillegg skyldes manglende resultater også en diskrepa...
Subjects
free text keywords: norsk fotball, spilleforståelse, kroppsliggjøring, Merleau-Ponty, Bourdieu, Norwegian football, Sociology (General), HM401-1281, Humanities, Sociology, Merleau ponty
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue