publication . Article . 2016

‘An dán is deise agus is fileata san Nua-Ghaedhilg’: eagarthóireacht Phádraig Mhic Phiarais ar an dán dar tús ‘Ochón, a Dhonnchadh’ le Pádraig Ó hÉigeartaigh

Síobhra Aiken;
Open Access
  • Published: 07 Oct 2016 Journal: COMHARTaighde (eissn: 2009-8626, Copyright policy)
  • Publisher: Comhar Teoranta
Abstract
Foilsíodh caoineadh Phádraig Uí Éigeartaigh ar a mhac den chéad uair ar An Claidheamh Soluis in Aibreán na bliana 1906. Ba i Springfield, Massachusetts, a bhí cónaí ar an bhfile nuair a rinne sé an caoineadh seo i ndiaidh a mhic óig a bádh go tragóideach ar a shlí abhaile ón scoil. Cé gur scríobhadh an dán i Meiriceá ag tús an fichiú haois, deir Seán Ó Tuama agus Thomas Kinsella go n-éiríonn leis an bhfile ‘a chumha a nochtadh i véarsaíocht lán-oilte, faoi mar a dhéanfadh duine de na máistrí filíochta thiar sa 17ú nó 18ú céad’ agus dar le Muiris Ó Droighneáin gurb é ‘an dán is deise agus is fileata san Nua-Ghaedhilg’ é. Tá stádas canónach bainte amach ag an gcao...
Subjects
free text keywords: caoineadh, eagarthóireacht, idé-eolaíocht, Pádraig Ó hÉigeartaigh, Pádraig Mac Piarais, canóin liteartha, pobal Gael-Mheiriceánach, Folklore, GR1-950, Language and Literature, P, Literature, business.industry, business, Lament, Irish American, common.group, common, Humanities, Art, media_common.quotation_subject, media_common
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue