SRI-fond i Skandinavia - En studie av lønnsomhet og best-in-class-strategien

Master thesis Norwegian OPEN
Hofset, Nicolai; Larsen, Sindre Veen;
(2015)
  • Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Subject: Lønnsomhet | ESG-kriteriet | Porteføljer | SRI-fond | Konvensjonelle fond | :Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213 [VDP] | Best-in-class-stragegien | VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213

Master i økonomi og administrasjon Denne oppgavens hensikt er å studere forskjeller i lønnsomhet mellom skandinavisk forvaltede SRI-fond og konvensjonelle fond, og effekten av å bruke en best-in-classstrategi basert på ESG-kriteriet ved SRI. Forfatterne fant de... View more
Share - Bookmark