The impact on quality of life of dialysis patients with renal insufficiency

Article English OPEN
Dąbrowska-Bender,Marta ; Dykowska,Grażyna ; Żuk,Wioletta ; Milewska,Magdalena ; Staniszewska,Anna (2018)
 • Publisher: Dove Press
 • Journal: Patient Preference and Adherence, volume 12, pages 577-583 (issn: 1177-889X, eissn: 1177-889X)
 • Related identifiers: pmc: PMC5916456, doi: 10.2147/PPA.S156356
 • Subject: renal replacement therapy | R5-920 | negative symptoms | Medicine (General) | Patient Preference and Adherence | hemodialysis | renal failure | Original Research | peritoneal dialysis | quality of life

Marta Dąbrowska-Bender,1 Grażyna Dykowska,2 Wioletta Żuk,3 Magdalena Milewska,1 Anna Staniszewska4 1Department of Clinical Dietetics, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland; 2Department of Public Health, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland; 3Depa... View more
 • References (32)
  32 references, page 1 of 4

  Heleniak, Z, Renke, M. Chorzy w podeszłym wieku leczeni hemodializą [Elderly patients treated with peritoneal dialysis]. Forum Nefrologiczne. 2009; 2 (2): 97-100

  Król, E, Rutkowski, B. Przewlekła choroba nerek – klasyfikacja, epidemiologia, diagnostyka [Chronic kidney disease – classification, epidemiology, diagnostics]. Forum Nefrologiczne. 2008; 1 (1): 1-6

  Nowicki, M. Metody wykrywania i oceny postępu przewlekłej choroby nerek [Methods of detection and evaluation of the progress of chronic kidney disease]. Choroby Serca i Naczyń. 2007; 4 (3): 137-141

  Rutkowski, B. Przewlekła choroba nerek – wyzwanie XXI wieku [Chronic kidney disease – the challenge of the 21st century]. Przewodnik Lekarza. 2007; 2: 80-88

  Kiszka, W, Załuska, W. Społeczny wymiar dializoterapii [Social dimension of dialysis]. Zdrowie Publiczne. 2004; 114 (1): 89-92

  Rutkowski, B. Aktualne problemy diagnostyki chorób nerek [Current problems of kidney disease diagnosis]. Forum Nefrologiczne. 2009; 2 (1): 45-49

  Sapilak, BJ, Kurpas, D, Steciwko, A, Melon, M. Czy jakość życia jest istotna dla chorych dializowanych? Na podstawie 3-letniej obserwacji pacjentów [Is quality of life important for dialysis patients? Based on 3 years of patient observation]. Problemy Lekarskie. 2006; 45 (3): 89-93

  Dutkowska, D, Rumianowski, B, Grochans, E, Karakiewicz, B, Laszczyńska, M. Porównanie jakości życia pacjentów hemodi-alizowanych i dializowanych otrzewnowo [Comparison of the life quality of hemodialysis and peritoneal patients]. Problemy Higieny i Epidemiologii. 2012; 93 (3): 529-535

  Kapka-Skrzypczak, L, Lipin, B, Niedźwiecka, J. Subiektywna ocena jakości życia pacjentów dializowanych metodą dializy otrzewnowej oraz hemodializy [Subjective assessment of quality of life of dialysis patients by peritoneal dialysis and hemodialysis]. Problemy Higieny i Epidemiologii. 2012; 93 (4): 790-797

  Ziarko, E, Orzeł-Nowak, A, Rak, A, Libera, M, Smoleński, O. Jakość życia pacjentów z niewydolnością nerek [Quality of life of patients with renal failure]. Pielęgniarka i Położna. 2001; 2: 4-8

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark