Den koreanske bølgen - En kulturvitenskapelig studie av sørkoreansk populærkultur, og hvordan den har nådd Vesten

Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Kvinge, Kristin Øyvindsdatter (2016)
  • Publisher: The University of Bergen
  • Subject: 713412 | Mastergrad

Hensikten med denne oppgaven er å se på den koreanske bølgen, som ofte refereres til som Hallyu. Den tar for seg både Hallyu som innhold og Hallyu som fenomen. Den koreanske bølgen har spredd seg hurtig i løpet av de siste 20 årene, noe som har bidratt til å gj... View more
Share - Bookmark