Comportamiento mecánico de las juntas tipo T-bolt en materiales compuestos gruesos

Doctoral thesis Spanish; Castilian OPEN
Martínez Moll, Víctor;
(2003)
  • Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  • Subject: aerogeneradors | t-bolt | 620 | 621 | assaig mecànics | 3312. Tecnologia de materials - 3322. Tecnologia energètica | materials compòsits | :Enginyeria mecànica [Àrees temàtiques de la UPC] | energia eòlica

En aquest treball s'ha realitzat una anàlisi de la junta T-bolt aplicada a la unió de laminats gruixuts amb elements metàl·lics. Més concretament, l'estudi es centra en el tipus de juntes T-bolt emprades en la unió entre les pales i la boixa de grans aerogeneradors, que... View more
Share - Bookmark