Mjesni prijedložno-padežni izrazi u sintaktičkome ambigvitetu – pitanje reda riječi u bošnjačkome, hrvatskome i srpskome jeziku

Other literature type, Article Bosnian OPEN
Hodžić, Jasmin;
(2014)
 • Publisher: Institute of Croatian Language and Linguistics
 • Journal: volume 39,issue 2issn: 1331-6745, eissn: 1849-0379
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: red riječi; prijedložno-padežni izrazi s mjesnim značenjem; adverbijalna odredba mjesta; atribut; sintaksički ambigvitet | red riječi; prijedložno-padežni izrazi s mjesnim značenjem; priložna oznaka mjesta; atribut; sintaktički ambigvitet
  • ddc: ddc:490

U bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, s fleksibilnim (gotovo slobodnim) redom riječi, prijedložno-padežni izrazi s mjesnim značenjem popunjavaju funkciju mjesnog adverbijala (kada se odnose na predikat), ali stoje i kao dopuna imenskoj riječi (kada se u atributskoj f... View more
 • References (11)
  11 references, page 1 of 2

  JAHIĆ, DŽEVAD; SENAHID HALILOVIĆ; ISMAIL PALIĆ 2000. Gramatika bosanskoga jezika. Zenica: Dom štampe.

  KARABALIĆ, VLADIMIR 2010. Padeži nominalnih komplemenata imenicama u hrvatskom jeziku i njemački ekvivalenti. Sintaksa padeža, Birtić, Matea; Dunja Brozović Rončević (ur.), Zagreb - Osijek: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje - Filozofski fakultet u Osijeku, 129-145.

  KATIČIĆ, RADOSLAV 2002. Sintaksa hrvatskoga književnog jezika. Treće, poboljšano izdanje. Zagreb: HAZU - Nakladni zavod Globus.

  KOMORČEC, NIKOLINA 2012. Predikatni proširak u slovačkom, poljskom i hrvatskom jeziku. Proceedings: 1st Conference for Young Slavists in Budapest, Budapest: Institute of Slavonic and Baltic Philology, 75-78.

  MATAS IVANKOVIĆ, IVANA 2009. Izražavanje prostornih značenja prijedložno-padežnim izrazima. Zbornik radova 37. seminara Zagrebačke slavističke škole, Mićanović, Krešimir (ur.), Zagreb, 31-41.

  MRAZOVIĆ, PAVICA; ZORA VUKADINOVIĆ 1990. Gramatika srpskohrvatskog jezika za strance. Sremski Karlovci - Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.

  POPOVIĆ, LJUBOMIR 2004. Red reči u rečenici. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije.

  PRANJKOVIĆ, IVO 2009. Prostorna značenja u hrvatskome jeziku. Zbornik radova 37. seminara Zagrebačke slavističke škole, Mićanović, Krešimir (ur.), Zagreb, 11-19.

  SILIĆ, JOSIP; IVO PRANJKOVIĆ 2005. Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga.

  STANOJČIĆ, ŽIVOJIN; LJUBOMIR POPOVIĆ 2005. Gramatika srpskoga jezika, udžbenik za I, II, III i IV razred srednje škole, Deseto izdanje. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

 • Similar Research Results (1)
 • Metrics
Share - Bookmark