Diseño de la automatización del encajado y paletizado de una línea de envasado de colonias

Bachelor thesis Spanish; Castilian OPEN
García Pérez, Eric;
(2011)
  • Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  • Subject: Robotics | Robòtica | :Informàtica::Robòtica [Àrees temàtiques de la UPC]

L’objectiu del present projecte és la realització del disseny i els càlculs adients per la incorporació de tres robots industrials, amb la finalitat d’automatitzar els processos d’encaixat i paletitzat en una línia d’envasat de colònies. Es precisen tres robots... View more
Share - Bookmark