publication . Master thesis . 2009

”Mon val vuorrástuvam duoinna nuortasámegielain” : Ufuohta ja Oarje Romssa suopmana gullevašvuohta davvisámegillii ja julevsámegillii

Eriksen, Ardis Evelyn;
Open Access
  • Published: 15 May 2009
  • Publisher: Universitetet i Tromsø
  • Country: Norway
Abstract
Oppgaven er knyttet til den samiske dialekten i Ofoten og Sør-Troms, hva som har påvirket denne dialekten opp gjennom tidene og hvilke påvirkningsfaktorer som har formet språksituasjonen. Oppgaven gjør også rede for rammene og vilkårene for samisk språk i området, og hvordan bruken har utviklet seg i løpet av 1900-tallet. Dialekten i Ofoten og Sør-Troms er den sørligste og vestligste dialekten av nordsamisk og grenser mot lulesamisk ved Efjord. Hovedproblemstillinga er hvorvidt dialekten har flere fellestrekk med lulesamisk enn nordsamisk standard skriftspråk. Problemstillinga krever en gjennomgang av dialektens trekk som ikke stemmer overens med nordsamisk stan...
Subjects
free text keywords: VDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Samisk språk: 031, SAM-3900
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue