Helsesøsters forebyggende arbeid innenfor tannhelse hos barn mellom null til tre år. Hvordan jobber helsesøster med temaet tannhelse hos barn mellom null til tre år? Og hva mener de er viktige momenter i deres arbeid?

Master thesis Norwegian OPEN
Lambela, Marte Rasch;
(2014)
 • Publisher: UiT Norges arktiske universitet
 • Subject: VDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829 | HEL-3903 | VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829

Bakgrunn: Gjennom helsesøsterstudiet har jeg blitt kjent med det store ansvarsområdet helsesøster sitter med. Fra fysisk- til psykisk utvikling hos barn, til rådgivning og veiledning av foreldre. Helsesøsters arbeid strekker seg fra de helt konkrete ting som vaksinering... View more
 • References (32)
  32 references, page 1 of 4

  Amin, M. S., & Harrison, R. L. (2009). Understanding Parents' Oral Health Behaviors for Their Young Children. Qual Health Res, 19(1), 116-127. doi: 10.1177/1049732308327243

  Espelid, I., & Skeie, M. (2003). Karies hos førskolebarn-tid for handling. Nor Tannlegeforen Tid, 113, 4.

  Espelid, I., & Skjørland, K. k. (2009). Karies. from Store medisinske leksikon http://sml.snl.no/karies

  Fejerskov, O., Nyvad, B., & Kidd, E. (2003). Clinical and histological manifistatin of dental caries. In O. Fejerskov & E. Kidd (Eds.), Dental Caries, The disease and its Clinical Management (Vol. 1). Oxford: Blackwell Munksgaard.

  Friis, S., & Vaglum, P. (2002). Fra idè til prosjekt. En innføring i klinisk forskning. (Vol. 2): Tano Aschehoug.

  Gadamer, H.-G., & Jordheim, H. (2003). Forståelsens filosofi: utvalgte hermeneutiske skrifter. Oslo: Cappelen.

  Gammersvik, Å., & Alvsvåg, H. (2009). Forståelse av helsefremming i sykepleie. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 5(2), 18.

  Gjerstad, I. (2011). Fluorgenerasjonen dropper tannlegen, Aftenposten. Retrieved from http://www.aftenposten.no/helse/Fluorgenerasjonen-dropper-tannlegen6339944.html#.Uzleylfy2E4

  Glavin, K., & Kvarme, L. G. (2003). Helsesøstertjenesten: fra menighetssykepleie til folkehelsevitenskap. Oslo: Akribe.

  Hamran, T. (2006). Foreningsliv - Samfunnsliv. In I. Elstad & T. Hamran (Eds.), Sykdom, Nord -N orge før 1940 (Vol. 1, pp. 168-209). Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke AS.

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark