Undersøkelser av krepsdyr og fisk i fem regulerte og reguleringspåvirkede innsjøer i Mandalsvassdraget høsten 2014

Report Norwegian OPEN
Hesthagen, Trygve H.; Walseng, Bjørn;
(2015)
  • Publisher: NINA
  • Journal: issn: 1504-3312
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: krepsdyr | etterundersøkelser | Mandalsvassdraget, Vest-Agder | vassdragsreguleringer | vannkvalitet | fisk (aure) | utsettinger | NINA Rapport

Denne rapporten omhandler vannkvalitet, krepsdyr og fisk i Store Kvernevatn og Langevatn-magsinet (Langestølstjern, Roddeivsvatn, Sandvatn og Langevatn), og i tre reguleringspåvirk-ede innsjøer; Lisle Kvernevatn (nedstrøms Store Kvernevatn), Tjørni (nedstrøms Langevatn-... View more
Share - Bookmark