Consolidated Financial Statements

Master thesis Czech OPEN
Kurek, Mario;
(2014)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Subject: finanční analýza | consolidation group | financial analysis | financial ratios | mateřský podnik | koncern | methods of consolidation | financial health | dceřiná společnost | míra vlivu | concern | consolidation methods | level of impact | konsolidace | účetní jednotka pod společným vlivem | výjimky z konsolidace | Bankrotní model Karas | entity associated | exemptions from consolidation | konsolidační celek | finanční zdraví | parent company | going concern principle | consolidation rules | consolidation | konsolidovaná účetní závěrka | the parent company | subsidiary | Bankruptcy prediction model Karas | Režňáková | poměrové ukazatele | joint venture under the influence | konsolidační pravidla | neomezené trvání podniku | mateřská společnost | consolidated financial statements | metody konsolidace | dceřiný podnik | účetní jednotka přidružená

Diplomová práce se zabývá problematikou konsolidace účetní závěrky. Práce je členěna na dvě části. První část je zaměřena na sestavení konsolidované účetní závěrky za českou část skupiny podniků. Druhá část se zabývá analýzou výkonnosti sestavené konsolidované účetní zá... View more
Share - Bookmark