Estudo motivacional das denominacións galegas de “hijo menor” no ALPI

Article Galician OPEN
Rosa Mouzo Villar;
(2012)
  • Publisher: Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico
  • Journal: issn: 1889-2566, eissn: 1989-578X
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Romanic languages | PC1-5498 | Motivación onomatopeica | Motivación metafórica | Philology. Linguistics | Motivación | P1-1091 | Motivación expresiva | Fillo tardío | Motivación conceptual | Fillo menor

O obxectivo do presente traballo é realizar un estudo motivacional das formas galegas que aparecen recollidas no Atlas Lingüístico da Península Ibérica para a pregunta hijo menor. A nosa análise consiste en clasificar e estudar as diferentes formas rexistradas, segundo ... View more
Share - Bookmark