Kunstaktiv ungdom på internett: Evaluering av nettstedet www.Trafo.no

Report Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Borgen, Jorunn Spord;
(2005)
  • Publisher: NIFU STEP
  • Subject: Kunst og kultur

Denne rapporten omhandler de tre første årene av prosjektet Trafo.no, et fireårig utviklingsprosjekt med formål å utvikle en internettbasert tjeneste for ung kunst og unge kunstnere i alderen 16–22 år. Prosjektet er gjennomført på oppdrag for Norsk kulturråd. Datamateri... View more
Share - Bookmark