TME INTERKAPSULER DÜZENSİZLİKLERİNİN PATOGENEZİNDE EKLEM SESLERİNİN ANLAMI ÜZERİNE KLİNİK BİR ÇALIŞMA (II) THE MEANING OF TMJ SOUNDS ON THE PATHOGENESIS OF INTERCAPSULLARY DISORDERS

Article Turkish OPEN
Günay, Yumuşhan; Gürbüzer, Bahadır; Haskan, Hüseyin;
(2012)

Anahtar sözcükler: TME, İnterkapsüler düzensizlikler. Açma sesi "tak sesi", Kapama sesi "karşıt tak sesi", GeçiciBu çalışmada İME eklem sesleri klinik olarak dinlenilerek belirli özelliklerine göre sınıflandı. Seslerin fizik özellikleri ile TME inter... View more
Share - Bookmark