publication . Bachelor thesis . 2016

Opioidmisbrukere føler også smerte

Englund, Kristine;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 20 Oct 2016
  • Country: Norway
Abstract
Problemstilling Hvordan kan sykepleierens kompetanse bidra til adekvat analgesi hos opioidmisbrukeren med akutte smerter i sykehus? Metode Et litterært studie har blitt foretatt med utgangspunkt i relevant faglitteratur, fag- og forskningsartikler, lovverk og retningslinjer, samt egne erfaringer fra arbeid og praksis gjennom skolen for å svare på problemstillingen Teoretisk perspektiv Smertelindring av opioidmisbrukere byr på mange utfordringer med tanke på deres toleranse og valg av legemidler og krever faglig forståelse. Bruk av kartleggingsverktøy for kartlegging av smerter, rusbruk og abstinenser er sentrale hjelpemidler. Kompetanse innen emnet vil være...
Subjects
free text keywords: Rusmiddelbrukere, Analgesi, Sykepleierrolle
Download fromView all 2 versions
LDH Brage
Bachelor thesis . 2016
Provider: LDH Brage
Any information missing or wrong?Report an Issue