Design, synthesis, and evaluation of VEGFR-targeted macromolecular MRI contrast agent based on biotin–avidin-specific binding

Article English OPEN
Liu, Yongjun ; Wu, Xiaoyun ; Sun, Xiaohe ; Wang, Dan ; Zhong, Ying ; Jiang, Dandan ; Wang, Tianqi ; Yu, Dexin ; Zhang, Na (2017)
  • Publisher: Dove Medical Press
  • Journal: International Journal of Nanomedicine, volume 12, pages 5,039-5,052 (issn: 1176-9114, eissn: 1178-2013)
  • Related identifiers: doi: 10.2147/IJN.S131878, pmc: PMC5523973
  • Subject: biotin-avidin reaction | relaxivity | MRI | R5-920 | Medicine (General) | biotin–avidin reaction | VEGFR | Original Research | contrast agent

Yongjun Liu,1 Xiaoyun Wu,1 Xiaohe Sun,1 Dan Wang,1 Ying Zhong,1 Dandan Jiang,1 Tianqi Wang,1 Dexin Yu,2 Na Zhang1 1School of Pharmaceutical Science, Shandong University, 2Department of Radiology Medicine, Qilu Hospital, Jinan, People’s Republic of China Abstract... View more
Share - Bookmark