publication . Report . 2016

Konserveringsrapport for kobberlegeringskniv (S13230) fremkommet ved metallsøk på Sønnanå i Vindafjord kommune, Rogaland

With, Ruben;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Stavanger: Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum
  • Country: Norway
Abstract
Oppdragsgiver: Riksantikvaren Ved metallsøk ble det på Sønnanå i Vindafjord kommune i Rogaland funnet en kobberlegeringskniv, antagelig fra eldre bronsealder, periode III. Kniven hadde et krumt blad og rammeskaft. Under konserveringsbehandlingen av gjenstanden ble det gjort analyser med FTIR og SEM-EDX av enkelte av gjenstandens korrosjonsprodukter. Dette bidro med informasjon om gjenstandens tilstand, bestemmende for den videre behandlingen. På bakgrunn av denne informasjonen, ble det valgt å kun rense gjenstanden for et overliggende lag jord og noe korrosjon. Ved å rense gjenstanden slik, ville dette gjengi gjenstandens form i stor grad slik den var på deposis...
Subjects
free text keywords: arkeologi, bronsealder, kniver, :Humanities: 000::Archeology: 090::Nordic archeology: 091 [VDP], Rogaland, Vindafjord
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue