publication . Master thesis . 2016

Søskenplasseringer i barnevernet - En kvalitativ studie om hvordan barnevernansatte vurderer om søsken skal plasseres sammen i fosterhjem

Amundsen, Lena Mia Merete;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Country: Norway
Abstract
Master i sosialt arbeid Det overordnende temaet for denne masteroppgaven er søskenplasseringer i barnevernet. Temaet er initiert av SOS Barnebyer som etterspør mer kunnskap, forskning og informasjon om temaet søsken i barnevernet. Oppgaven er altså et samarbeidsprosjekt med organisasjonen SOS Barnebyer. En egeninteresse for temaer knyttet til ulike sider ved omsorgsovertakelse og plassering er bakgrunnen for at jeg søkte om å samarbeide med SOS Barnebyer. Denne oppgavens mer spesifikke problemstilling handler om hvordan saksbehandlere i barnevernet vurderer om søsken skal plasseres i samme fosterhjem. Herunder har jeg sett på hvilke særskilte temaer det er som g...
Subjects
free text keywords: søskenplasseringer, barnevernet, SOS Barnebyer, omsorgsovertakelse, VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360, :Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360 [VDP]
Any information missing or wrong?Report an Issue