Imact of personalisation of electoral systems on political parties : List proportional systems with preferential voting

Doctoral thesis Croatian OPEN
Vujović, Zlatko;
(2019)
  • Publisher: University of Zagreb. The Faculty of Political Science.
  • Subject: personalizacija | političke stranke | Nizozemska | kandidacijski postupci | Austrija | Političke stranke i pokreti | Political parties and movements | izborni sustav; političke stranke; personalizacija; preferencijsko glasovanje | Kosovo | electoral systems; political parties; preferential voting | unutarstranačka demokracija | Finska | Rad ne sadrži ključne riječi na drugom jeziku. | preferencijsko glasovanje | DRUŠTVENE ZNANOSTI. Politologija. Komparativna politika. | SOCIAL SCIENCES. Political Science. Comparative Political Science. | izborni sustav
    • udc: udc:329(043.3)

Rad se bavi istraživanjem učinaka personalizacije izbornog sustava prije svega na političke stranke i kandidate za zastupnike. Pod personalizacijom izbornog sustava smatra se uvođenje mehanizama u izborni sustav koji osiguravaju veću ulogu birača u izboru njihov... View more
Share - Bookmark