publication . Master thesis . 2017

Omsorg gir styrke til å stå nær - En studie om familiemedlemmers behov når en av deres nærmeste er innlagt på intensivavdeling etter en alvorlig og uventet skadehendelse

Kjelland, Kristina;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2017
  • Country: Norway
Abstract
Bakgrunn: Det er gjort få norske studier som beskriver behov hos pårørende til pasienter innlagt på en intensivavdeling etter en alvorlig og uventet skadehelse. Bakgrunnen for studien er å få økt kunnskap om behov hos denne pårørendegruppen, som er nødvendig for å kunne yte helhetlig omsorg. Hensikt: Hensikten med studien er å beskrive familiemedlemmers behov når en av deres nærmeste er innlagt på intensivavdeling etter en alvorlig og uventet skadehendelse. Metode: Studien har et utforskende design med en kvalitativ tilnærming. Datainnsamlingsmetoden er intervju. Seks pårørende er inkludert. Dataene er analysert med utgangspunkt i Malteruds metode for systematis...
Any information missing or wrong?Report an Issue