Fromleik i Black Supper, Piss Christ og Crucifixion, tre fotografi av Andres Serrano

Master thesis Norwegian OPEN
Vinje, Lilly;
(2006)
  • Publisher: The University of Bergen
  • Subject: :Humaniora: 000::Kunsthistorie: 120 [VDP] | Mastergrad

Oppgåva skal omhandla tre utvalgte foto av fotografen Andres Serrano, ein amerikanar født i 1950. Enkeltbileta det er snakk om er Black Supper (1990), Piss Christ og Crucifixion (begge 1987). Dei er laga ved at kitschfigurar er nedsenka i gjennomsiktige behaldarar fyllt... View more
Share - Bookmark