Populism in Lithuania: defining the research tradition

Article English OPEN
Aleknonis Gintaras; Matkevičienė Renata;
(2016)
 • Publisher: Sciendo
 • Journal: Baltic journal of law & politics, volume 2,016, issue 1, pages 26-48 (issn: 2029-0454)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Identifiers: doi: 10.1515/bjlp-2016-0002
 • Subject: Populism | Law | Lithuania | 32 Politika / Politics | Political parties | K | Lithuania ; Political communication ; Political culture ; Political parties ; Populism | Political communication

The research on populism and populist political communication in Lithuania is rather limited, regardless of the fact that populist movements and politicians are influential on national and local political levels; they also receive sufficient support from a significant s... View more
 • References (46)
  46 references, page 1 of 5

  Aleknonis, Gintaras. “European Parliament Elections in Lithuania: Populist Competition in the Shadow of the Presidential Vote.” Political Preferences 9 (2014): 39-56.

  Aleknonis, Gintaras. “Visuomenė ir žiniasklaida užburtame rate. Nuo sistemos vergo iki 'ketvirtosios valdžios'”: 673-689. In: Regnum est: 1990 m. Kovo 11- osios Nepriklausomybės Aktui - 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui: mokslo straipsnių rinkinys. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010.

  3. Aleksandravičius, Egidijus. Kas iškirto varnui akį: politikos ir visuomenės kritikos etiudai. Vilnius: Versus aureus, 2004.

  4. Balcere, Ilze. “Comparing Populist Political Parties in the Baltic States and Western Europe.” Paper prepared for the 6th ECPR General Conference in Reykjavik (August 25-27, 2011) // http://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/1de703e8-4516-4ed9-92a3- 858ed010c393.pdf.

  5. Bielinis, Lauras. “Moderniosios šiuolaikinio konservatizmo galimybių tendencijos”: 133-144. In: Vladimiras Laučius, ed. Konservatizmo takoskyros. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2006.

  6. Bielinis, Lauras. ed. Politika kaip komunikacinis žaidimas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004.

  7. Bielinis, Lauras. Prezidentė. Kaunas: Knygius, 2011.

  8. Bielinis, Lauras. Prezidento rinkimų anatomija: 2002 metų prezidento rinkimai Lietuvoje. Vilnius: Versus aureus, 2003.

  9. Bielinis, Lauras. Visuomenė, valdžia ir žiniasklaida: prieštaringa komunikacinė simbiozė. Vilnius: Eugrimas, 2005.

  10. Bucevičiūtė, Laima. “Seimo rinkimai Lietuvoje 1920-1926 metais: politinės retorikos ypatumai.” Darbai ir dienos 53 (2010): 139-166.

 • Metrics