publication . Article . 2018

Institusjonelt eiermangfold og et likeverdig barnehagetilbud

Anne Sigrid Haugset;
Open Access
  • Published: 18 Apr 2018 Journal: Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, volume 17 (eissn: 1890-9167, Copyright policy)
  • Publisher: Oslo and Akershus University College of Applied Sciences
  • Country: Norway
Abstract
<jats:p>Artikkelen sammenstiller og drøfter forskning på spenningen mellom institusjonelt mangfold blant eiere av norske barnehager, og myndighetenes ambisjoner om å gi et likeverdig barnehagetilbud til alle barn. Med basis i 14 forskningsartikler og rapporter fra perioden 2004-2017 finner jeg at private eiere av barnehager har stort handlingsrom og påvirkningskraft i barnehagesektoren. Både lovregulering og institusjonaliserte normer for et godt barnehagetilbud bidrar til at en ser små forskjeller etter eierskap. Disse normene utvikles og vedlikeholdes i nettverk som inkluderer private barnehager. Det har vært lite forskning på disse nettverkene og på de mykere...
Subjects
free text keywords: :Samfunnsvitenskap: 200 [VDP], barnehageeierskap, forskningsoversikt, styring, velferdstjeneste, ECEC, literature review, Norway, public-private partnership, Special aspects of education, LC8-6691, Early childhood, Legislation, Public–private partnership, Political science, Gender studies, Norwegian, language.human_language, language
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue