Mapping and analysis of a production facility’s potential for improvements : - A case study at CGI Printing Services

Bachelor thesis Swedish OPEN
Halvarsson, Martin; Löwhagen, Martin;
(2014)
  • Publisher: KTH, Industriell produktion
  • Subject: Enveloping | Value Stream Mapping | Print | Lean | Kuvertering | Värdeflödesanalys

CGI är ett av världen största IT-tjänsteföretag med säte i Kanada. I Sverige erbjuder CGI flera tjänster där Business Process Services (BPS) är en av dem. Inom BPS finns grupperingen Data Documenting Services (DDS). DDS:s uppgift är att förmedla meddelanden till och mel... View more
Share - Bookmark