Utholdenhetstrening i fotball: En analyse av smålagsspill brukt som utholdenhetstrening

Master thesis Norwegian OPEN
Lorvik, Knut;
(2013)
  • Publisher: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Utholdenhet er en fysisk egenskap som har betydning for fotballprestasjonen. Det viser flere studier. Helgerud (et al. 2001) fant signifikante forbedringer i forhold til flere fysiske mål som ble testet. Impellizzeri (et al. 2008) fant i sin studie at en forbedring i VO... View more
Share - Bookmark