Financial analysis as a tool for asset and capital management

Bachelor thesis, Master thesis Czech RESTRICTED
BLAŽKOVÁ, Andrea;
(2011)
  • Subject: horizontal analysis; Altmanův model Z-skóre; finanční analýza; tržní hodnota; majetek; zadluženost; management; rentabilita; indebtedness; vertikální analýza; kapitál; equity; vertical analysis; profitability; Altman Z-Score; financial analysis; řízení; market value; IN 95.; likvidita; ekonomická přidaná hodnota; efektivnost hospodaření s aktivy; activity; horizontální analýza; property; liquidity; economical value added | financial analysis; bonitní a bankrotní modely; vertical analysis; rentabilita; aktivita; indebtedness; finanční analýza; vertikální analýza; profitability; likvidita; financial management; activity; horizontální analýza; finanční řízení; liquidity; zadluženost; horizontal analysis

This thesis deals with general characteristics of financial analysis, the importance of financial analysis for financial management, an expression of financial ratios, including their systems, economic value added, and some bankruptcy and creditworthy models. The analyt... View more
Share - Bookmark