Utvikling av metode for påvisning av sirkulerende brystkreftceller i perifert blod

Master thesis Norwegian OPEN
Lynghaug, Gunn-Marit;
(2005)
  • Publisher: Universitetet i Tromsø
  • Subject: VDP::Medisinske fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Medisinsk immunologi: 716 | VDP::Medisinske fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Onkologi: 762
Share - Bookmark