publication . Article . 2018

Tilhører – En prototype på fremtidens omsluttende radio

En prototype på fremtidens omsluttende radio
Lars Nyre; Jon Hoem;
Open Access Norwegian
  • Published: 23 Mar 2018
  • Publisher: Universitetsforlaget
  • Country: Norway
Abstract
Sammendrag Artikkelen presenterer en ny lydsjanger, sonisk vekslende virkelighet, med utgangspunkt i det lokative lydmediet «Tilhører». Tilhører er både et lydkunstprosjekt og et forsøk med mikroposisjonering. Tilhører utsetter brukerne for en omsluttende lydopplevelse gjennom støydempende hodetelefoner. Brukerens bevegelser påvirker hvordan lydbildet spilles av og innvirker på hvordan et fortellende forløp utvikler seg og presenteres for hver enkelt bruker. De løsningene som utforskes er fortsatt en marginal medieteknologi. Samtidig kan funksjonene som testes vise seg å bli en komponent i fremtidens radio. Artikkelen beskriver et todelt mediedesign der mediepla...
Subjects
free text keywords: Mediedesign, radio, lydfortellinger, vekslende virkelighet, lokative medier, Keywords:, Communication. Mass media, P87-96
Any information missing or wrong?Report an Issue