Cap a la conquesta política de la blogosfera? Blogging electoral a la campanya dels comicis municipals de 2007

Article Catalan; Valencian OPEN
J. Ignacio Criado; Guadalupe Martínez;
(2009)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Journal: issn: 1699-8154
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Related identifiers: doi: 10.7238/idp.v0i8.63
  • Subject: Blocs | JA1-92 | Blogs | comunicació política | K1-7720 | campanya electoral | Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence | elecciones municipales | electoral campaign | campaña electoral | Political science (General) | municipal elections | Weblogs | comunicación política | Web 2.0 | eleccions municipals | political communication

Peer reviewed Aquest treball analitza la transcendència comunicativa del blogging sobre el terreny polític i s'interroga sobre l'impacte potencial d'aquesta pràctica en la comunicació política de campanya. La seva contribució al coneixement acumulat sobre aquest feno... View more
Share - Bookmark