The Future of Leisure Time Centres in Decin

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Hochwalderová, Světluše;
(2013)
  • Subject: extracurricular education; školní kluby; zájmové vzdělávání; strategic planning; marketing; školy; management; clients; DDM- leisure time centre; školní družiny; řízení; zájmové útvary; school clubs; schools; klienti; strategické plánování; DDM- Dům dětí a mládeže; SWOT | DDM; extracurricular education; školní kluby; zájmové vzdělávání; marketing; leisure time centre; školy; management; clients; strategic planning; školní družiny; řízení; zájmové útvary; Středisko volného času - DDM - dům dětí a mládeže; schools; klienti; strategické plánování; school clubs; SWOT

This Bachelor thesis deals with the issue of extracurricular education in Decin. The goal of the thesis is to find out whether the conditions for providing extracurricular education in leisure time centres and basic schools can influence the future of leisure time centr... View more
Share - Bookmark