publication . Article . 2012

Fellesoppmerksomhet og kilder til ny atferd

Holth, Per;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2012
  • Country: Norway
Abstract
Fellesoppmerksomhet innebærer en synkronisering av oppmerksomhet hos to eller flere individer mot noe i omgivelsene. Forskning på dette feltet startet innenfor kognitiv utviklingspsykologi på 1970-tallet. Denne forskningen har beskrevet hvordan ferdigheter i fellesoppmerksomhet utvikles hos normale barn, hvordan slike ferdigheter korrelerer med språklige ferdigheter, og den har vist hvordan slike ferdigheter er særlig mangelfulle hos barn med autisme. De første atferdsanalytiske artiklene om fellesoppmerksomhet ble publisert først på begynnelsen av 2000-tallet. Disse har demonstrert at ferdigheter i fellesoppmerksomhet kan etableres effektivt hos barn med autism...
Subjects
free text keywords: Fellesoppmerksomhet, Betingede forsterkere, Atferd, VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Personlighetspsykologi: 264, :Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Personlighetspsykologi: 264 [VDP]
Any information missing or wrong?Report an Issue