publication . Master thesis . 2019

Grønn diakoni : vern om skaperverket i et sørsamisk landskap

Flatmo, Anne Talsnes;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2019
  • Country: Norway
Abstract
Problemstilling: Hvordan forstås og vektlegges grønn diakoni i menigheter med høy samisk populasjon? Hovedfokus i denne oppgaven blir hvordan Den norske kirke handler i forhold til å ta vare på Guds skaperverk, med fokus på menigheter med høy populasjon av sørsamer i menigheten. Min økende interesse for kirkens klimaengasjement har påvirket min formulering og valg av problemstilling. Dersom og på hvilken måte dette eventuelt har preget mitt syn på og drøfting av min forståelse av tematikken, vil jeg komme tilbake til i metodedelen. For å belyse problemformuleringen vil jeg benytte kvalitativt intervju som metode. På den måten kan jeg tilnærme meg problematikken ...
Subjects
free text keywords: diakoni, menigheter, samer, Den norske kirke, :Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Kristendomskunnskap: 152 [VDP]
Related Organizations
Download fromView all 2 versions
Any information missing or wrong?Report an Issue