Med ordet som våpen. Husittane og ålmenta

Master thesis Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian OPEN
Øystese, Martin Berland;
(2015)
  • Publisher: The University of Bergen
  • Subject: Bøhmen | Hus | Zizka | Reformasjon | 713107 | husitt | Mastergrad

I denne oppgåva har eg undersøkt korleis husittane såg på ålmenta i Bøhmen tidleg på 1400-talet. Gjennom song, talar og propaganda skapa dei ei ålmente som var særs open for si tid, og skulle stå seg mot fem krosstog send frå den katolske kyrkja. Deira læ... View more
Share - Bookmark