publication . Article . 2018

Under lupen - Praksislæreres observasjonspraksis i barnehagen

Elin Eriksen Ødegaard; Johanna Birkeland;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: OsloMet
  • Country: Norway
Abstract
Artikkelen presenterer resultater fra en studie om praksislaereres doxa. Gjennom en Mixed Methods-studie gis innsikt i hvordan barnehagelaerere (praksislaerere) snakker om hvordan, nar og hvorfor de observerer. Analyse av praksislaereres italesettelser gir innsikt i diskursive vilkar praksisstudier gir for studenters laering om observasjon. Studien indikerer et brudd mellom barnehagelaererutdanningens mal og undervisning og praksislaerernes bruk av og begrunnelser for observasjon. Studien viser at barnehagelaerere oppgir samspill barn -barn og sprak som hovedfokus i observasjonsarbeidet, mens barns medvirkning ikke oppgis som fokus. Videre viser studien at praks...
Subjects
free text keywords: Praksis under veiledning, Preceptorship, Praksiskunnskap, Diskursanalyse, Discourse analysis, Observasjon, Observation, VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280, barnehage, diskurs, praksislærer, discourse, in-service teaching, kindergarten, Special aspects of education, LC8-6691, Sociology, Student learning, Pedagogy, Doxa, Teacher education
Any information missing or wrong?Report an Issue