publication . Report . 2019

Air quality monitoring in the border areas of Norway and Russia, annual report 2018

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2019
  • Publisher: NILU
  • Country: Norway
Abstract
Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt i kalenderåret 2018, samt sesongmiddel vinter 2017/18. Målsettingsverdier for Ni og As er overholdt.
Any information missing or wrong?Report an Issue