publication . Other literature type . Report . 2015

Reguleringsundersøkelser i Ålvunda. Samlerapport fra undersøkelser i 2012-2014

Bremset, Gunnbjørn; Robertsen, Grethe; Bongard, Terje; Berg, Marius; Aronsen, Tonje; Jensås, Jan Gunnar; Solem, Øyvind; Ulvund, Tore Rødseth;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Unpublished
  • Country: Norway
Abstract
I perioden 2012-2014 ble det gjennomført undersøkelser av bunndyr, ungfisk og gytefisk i nedre deler av Ålvundvassdraget, for å få en status for situasjonen i reguleringspåvirkete deler av vassdraget. Bunndyrundersøkelser ble gjennomført på fem tidspunkt i perioden 2012-2012, ungfiskundersøkelser ble gjennomført i august 2012 og august 2013, og gyte-fiskundersøkelser ble gjennomført i oktober 2012 og oktober 2013. Som en referanse til undersøkelsene i de regulerte vassdragsområdene ble det gjennomført bunndyrundersø-kelser og ungfiskundersøkelser i den uregulerte sideelva Ålvåa. Det ble i tillegg gjennomført bunndyrundersøkelser i Ålvunda oppstrøms reguleringspå...
Subjects
free text keywords: Ålvunda, Ålvåa, Sunndal kommune, Møre og Romsdal, bunndyr, laks, sjøaure, vassdragsregulering, tilstandsundersøkelse, reguleringsundersøkelse
Related Organizations
Download fromView all 2 versions
ResearchGate
Other literature type . 2015
Provider: Datacite
Any information missing or wrong?Report an Issue