TRAVEL AGENCY ELECTRONIC BUSINESS

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Bjelobrk, Jelena;
(2018)
  • Publisher: T. Vidmar
  • Subject: Web pages | trendi | information technology | storitve | tourism | informacijska tehnologija | Internet marketing | tourist agency | turizem | kvaliteta | trends | electronic commerce | internetno komuniciranje. | Internet communication | electronic business (eBusiness) | services | quality | turistična agencija [Ključne besede] | internetno trženje | elektronsko poslovanje | spletne strani | potovalni uradi | tourist-agencies | Internet
    • udc: udc:659.2 | udc:004.738.5

Turizem in informacijska tehnologija sta dve največji in najbolj dinamični panogi v današnjem času. Obe panogi se zelo hitro razvijata in povpraševanje po njiju strmo raste. Posebno vlogo pri tem ima internet, ki je prenosni medij in omogoča najcenejši prenos podatkov i... View more
Share - Bookmark