publication . Other literature type . Article . 2014 . Embargo end date: 04 Aug 2014

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Alarm Distress Baby Scale (ADBB)

Braarud, Hanne Cecilie; Richter, Jörg;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion øst og sør
  • Country: Norway
Abstract
- Alarm Distress Baby Scale (ADBB) er utviklet for å observere og måle vedvarende sosial tilbaketrekking hos spedbarn i alderen 2-24 måneder. Skalaene består av åtte delområder, og det tar 10-15 minutter å gjennomføre en vurdering av spedbarnet. Målgruppen for bruk av ADBB skalaen er fagpersoner som jobber klinisk med sped- og småbarn, men den kan også benyttes i forskningssammenheng. Den norske oversettelsen av skalaen var ferdig i 2008 og er godkjent av Guedeney som utviklet skalaen sammen med Fermanian (Guedeney & Fermanian, 2001). Systematiske litteratursøk etter dokumentasjon for skandinaviske versjoner av ADBB resulterte i 0 treff, men vi inkluderte en art...
Subjects
free text keywords: Psychometric properties
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue